Sinai Trip 30 Augustus 2002
Inschrijven voor 12 Juli!!!!


De ISB heeft dit jaar ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Multinational Force & Observers (MFO) een aantal reizen naar Egypte georganiseerd voor alle belangstellende ex MFO-ers. De reizen worden verzorgd door MAKOR Reizen te Ridderkerk.

Op 5 april j.l. zijn 6 leden van de ISB, 1 partner en 1 goede vriendin van n van de ISB-ers vanaf de luchthaven Schiphol afgereisd naar Caro. En van de programmapunten was het bezoek aan het MFO Noordkamp te El Gorah, waar ook het Hoofdkwartier van de Force zich bevindt.

De groep heeft bijzonder genoten van deze trip. Het bezoek aan het Noordkamp, waar de meeste Nederlanders destijds gelegerd waren, was voor allen een onvergetelijke gebeurtenis. Natuurlijk was er veel veranderd ten opzichte van de tijd dat men daar zelf ingezet was, maar de markante punten waren onmiddellijk herkenbaar. Toen dan ook na 8 dagen de terugreis zich aandiende, was het voor velen niet eenvoudig om weer afscheid te nemen van dit boeiende land. Dank zij de inzet van ook deze groep MFO-ers heeft men tot dusver de vrede kunnen bewaren tussen Egypte en Isral.

Op 12 april j.l. in Nederland teruggekeerd, kunnen zij terugzien op een zeer geslaagde reis. Kleine tekortkomingen, zo die er waren, vallen in het niet bij de grandioze ervaring.


Vertrek van Schiphol 5 April 2002 Ex MFO-er Ger Heester
Mieke Sterrenburg
in Arabische klederdracht
Restaurant Gizeh
Souvenirs kopen in
Old Cairo
Strand Hotel Oberoi Sinai
Voor de Albasten Moskee Piramides Gizeh
MDF (Main Dining Facility) Mfo auto op Noordkamp


Als er nog belangstellenden zijn voor de reis van 30 augustus a.s., neem dan VOOR 12 JULI contact op met
E. Jacobsz, Voorzitter Identiteitsgroep "Steenrode Baretten"
W.A.M. Muijlkens Secretaris Identiteitsgroep "Steenrode Baretten"


Webmaster: Ben Jansen 02 Juli 2002